top of page

מבנה המפגש הקרוב - 23/1/2017

20:00 - 19:30 התכנסות

20:10 - 20:00 דברי פתיחה

                     גלית לוין, יו"ר עמותת משפחות SMA ישראל

20:20 - 20:10 "סקירה על מחלת SMA בעידן הנוכחי"

                     פרופ' יורם נבו, בי"ח שניידר

20:30 - 20:20 "טיפולים חדשניים למטופלי SMA במסגרת Gene Therapy"

                     ד"ר שרון אהרוני, בי"ח שניידר

20:40 - 20:30 "קווים מנחים לטיפול נשימתי לחולי SMA"

                      ד"ר הודה מוצפי, בי"ח שניידר

20:50 - 20:40 "SPINRAZA – תרופה חדשה לטיפול במחלת SMA"

                      ד"ר ליאורה שגיא, בי"ח דנה, המרכז הרפואי ת"א

21:00 - 20:50 "היערכות ומידע עדכני לגבי מתן התרופה SPINRAZA במרכז שלנו"

                     פרופ' אביבה פתאל, בי"ח דנה, המרכז הרפואי ת"א

21:30 - 21:00 פאנל שאלות ותשובות 

בכנס יהיו נוכחים רופאים מהמרכזים הרפואיים בית חולים אלין, וולפסון, סורוקה ומהקהילה

שאלות לצוות הרופאים

במהלך המפגש הרופאים יענו על שאלות שיועלו באתר מראש.

השאלות יעובדו ויוצגו בפאנל הרופאים. 

עקב אילוצי לוחות זמנים, לא ניתן יהיה לשאול שאלות באודיטריום במהלך המפגש עצמו.

שאלות שלא יענו במסגרת הפאנל מסיבה כלשהיא, יקבלו מענה מרופאים באמצעות אתר זה.

הפרטים האישיים שמורים במערכת לא יוצגו במפגש ולא יועברו לאחרים.

שאלתך נקלטה בהצלחה, להתראות במפגש

bottom of page