top of page

להשלמת הרישום יש לשלוח את האבחון הגנטי למייל העמותה sma.org.il@gmail.com.

כל הפרטים נשמרים חסויים בעמותה, ואנו נעזרים בהם בניתוחים סטטיסטים בלבד. 

עם זאת, ניתן לאשר מראש העברת נתונים אישיים למרכזים רפואיים.

להסרה מהמאגר נא לשלוח מייל לכתובת sma.org.il@gmail.com עם כותרת "הסרה מהמאגר" ושם החולה

מאגר החולים הינו מאגר רשום בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים, מספר מאגר 700062708

טופס הצטרפות למאגר חולי SMA בישראל

bottom of page